KUNTAVAALI 2017

Haluan sitoutua pitämään huolta siitä, että helsinkiläisten seniorien oikeus terveyttä ja elämänlaatua edistäviin kuntouttaviin palveluihin sekä taloudellisesti kestäviin asumisratkaisuihin paranee sote-
ja kuntauudistuksissa.

Hyvinvointipalvelut, harrasteet sekä aktiivinen liikunta -ja vapaa-ajantoiminta voidaan toteuttaa aluellisesti lähellä. Myös eläkkeellä on oltava varaa matkalippuihin. Kukaan ei saa tahtomattaan jäädä yksin.
Alueelliset lähipalvelut ja seniorihoiva turvataan myös yritysten ja kolmannen sektorin toimin. Hoitoon pääsee sinne missä on paras asiantuntijuus.

Palvelut turvattava toistaiseksi myös ei-sähköisinä.

On laadittava valtuustokausittainen

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN STRATEGIA sekä TOIMENPIDEOHJELMA, jossa keskitytään inhimillisesti ja taloudellisesti vaikeimpien ongelmien ratkaisuun ja ihmisten tukemiseen. Näin taataan turvallinen ikääntyminen, onnelliset perheet ja nuoret sekä riittävä ja työkykyinen työvoima.

TERVEYDEN JA SAIRAUDENHOITO SEKÄ SOSIAALIPALVELUT SIIRTYVÄT MAAKUNNALLISESTI JÄRJESTETTÄVIKSI

Tässä murrosvaiheessa tarvitaan valtuutettua, joka tuntee terveydenhuollon kentän ja helsinkiläisten palveluketjut. Helsinkiläisten etu on, että hoitoon pääsy sairastuessa onnistuu muutenkin kuin vain päivystykseen menon kautta.
Hoitoon pääsee sinne, missä on paras asiantuntijuus.

On laadittava valtuustokausittainen

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN STRATEGIA sekä TOIMENPIDEOHJELMA, jossa keskitytään inhimillisesti ja taloudellisesti vaikeimpien ongelmien ratkaisuun ja ihmisten tukemiseen. Näin taataan turvallinen ikääntyminen, onnelliset perheet ja nuoret sekä riittävä ja työkykyinen työvoima.

Palveluohjauksen on oltava aktiivisesti siellä missä palveluiden käyttäjätkin ovat; pelkkä digitaalisuus ei riitä.

Hoitohenkilöstön riittävyys on turvattava työsuhdeasunnoin, motivoivin, ammattitaitoa lisäävin koulutuksin, joustavilla työskentelyajoilla sekä riittävillä käsipareilla. Raha tähän löytyy toimintatapojen uudistamisella, terveydenedistämisen, kuntoutuksen ja sairauden jälkeisen kuntoutuksen sekä perhetyön tehostamisella.

 

”SENIORIA EI JÄTETÄ”

ARJA KARHUVAARA

+358 50 512 2891