arja_numero_tuekampanjaa_20150324_ht

gavelMiksi
Eduskuntaan?

Yhteiskunnan mapit ja pöytälaatikot ovat täynnä terveystutkimuksia, raportteja ja johtopäätöksiä. Nyt puhuminen saa riittää, on toteuttamisen aika! Meillä jokaisella on oikeus elämää helpottaviin ratkaisuihin ja ne on nyt pistettävä toimeen. Jotta voimien mukainen arkikiire olisi jokaisen suomalaisen oikeus ja toiset ruuhkavuodet hymyilyttävää käyttövoimaa.

Arja mediassa

Katso Arjan haastattelu Ylen Vaaligalleriasta!

Lataa esite tästä
Seniorit
Yleisesite

Arkikiire kuuluu kaikille

Me suomalaiset elämme terveemmin ja pidempään kuin koskaan. Silti yhteiskunnassa on suuri joukko ihmisiä, jotka eläköitetään, vaikka osaamista ja jaksamista olisi vaikka mihin. Eläköitymisen sijaan ihmisille on annettava mahdollisuus valita aktiivinen, osallinen elämä, kunkin voimien mukaan. Tämä onnistuu jos,

 • verojärjestelmäämme uudistetaan nostamaan pienillä tuloilla elävien eläkkeen- ja palkansaajien käytettävissä olevia tuloja. Tämä lisää kaikenlaisen työn taloudellista mielekkyyttä myös osana eläkettä ja osatyökykyisyyttä.
 • yhteiskunta mahdollistaa sen, että eri-ikäiset ihmiset voivat tehdä työtä kukin oman jaksamisensa ja elämäntilanteensa mukaan.
 • työnantajille annetaan mahdollisuus huolehtia työntekijöistään myös muuten kuin palkanmaksulla. Työpaikkaruokailu, liikuntamahdollisuudet ja vähennyskelpoiset työmatkakustannukset mahdollistavat työkyvyn ylläpitämisen sekä lisäävät yleistä hyvinvointia.

Senioria ei jätetä

Vuosikymmeniä kestänyt työni fysioterapeuttiyrittäjänä on vienyt minut seniorisuomalaisten arjen pariin. Voin siis sanoa tietäväni siitä jotain. Harmaantuva Suomi muodostaa yhä suuremman osan yhteiskuntaamme. Meidän on päättäväisesti varauduttava tähän ja pystyttävä vastaamaan mm. lisääntyvään palvelutarpeeseen. Siksi olen sanonut jo aiemmin, ja sanon uudestaan – senioria ei jätetä! Tämä onnistuu jos

 • matalan kynnyksen senioripalveluihin ja asumiseen panostetaan yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Kun palvelut ovat helposti niitä tarvitsevien ulottuvilla, ne edistävät terveyttä, lisäävät laatua elämään ja luovat työpaikkoja.
 • eläketulovähennys uudistetaan alimpia eläkkeitä korottavaksi ja palvelumaksuihin saadaan maksukatto. Takuueläkkeellä olevat ja täyden työeläkkeen saajat pitää käsitellä indeksitarkistuksissa omina ryhminään.
 • Muistamme, että eläkeläissukupolvet ovat erilaisia. Pieneläkeläisten palvelumaksut ja eläkekorotukset on käsiteltävä omana ryhmänään.
 • liikkumispalvelujen palvelusetelit ovat eläkeläisenkin oikeus. Viimeistään eläkkeelle jäädessä aloitettu fyysinen ja henkinen harjoittelu lisää toimintakykyisiä vuosia ja elämänlaatua sekä vähentää tai siirtää hoivapalvelujen tarvetta ja sairastumista.
 • otamme liikuntakykyä parantavat ja palauttavat kuntosalit ja kerhotoiminnan osaksi alueellista terveydenhoitoa ja päivätoimintaa. Kuljetus näihin palveluihin tulee olla kuntien velvoite.
 • jokaisella ikäihmisellä on mahdollisuus asua turvallisesti palvelutalossa, kun kotona asuminen ei enää onnistu.
 • Jos muistamme pitää huolta omaishoitajista. Omaishoitajalle pitää kertyä eläkettä hoitoajalta. Omaishoitajille pitää myös taata mahdollisuus tehdä muuta työtä joustavasti ja osa-aikaisesti omaishoidon ohella.

Yrittäminen mielekkääksi

Hyvinvoiva yrittäjä ja yrittäjyys luovat hyvinvointia meille kaikille suomalaisille. Tämän vuoksi meidän päättäjien velvollisuus on luoda yrittäjyydelle parhaat mahdolliset toimintaedellytykset. Lupaan myös omalta osaltani tehdä kaikkeni, että löydämme uusia yrittäjyysaloja, joilla saadaan aikaan lisää työpaikkoja. Tämä onnistuu jos,

 • luomme Suomeen yrittämiseen kannustavan verojärjestelmän. Tämä kautta saamme uusia työpaikkoja ja yrittäjät uskaltavat investoida yritykseensä.
 • yrittäjän sosiaaliturvaa parannetaan. Yrittäjän työttömyysturvan ja toimeentulotuen saannin ehtoja on yhtenäistettävä palkansaajan vastaavien ehtojen kanssa.
 • yrittäjällä olisi mahdollista jättää yritystoiminta lepäämään sen lopettamisen sijaan, mikäli yrittäjän elämäntilanne sitä vaatii.
 • vanhempainvapaista aiheutuvat kustannukset siirretään valtion maksettaviksi.
 • Hyvinvointi- ja terveysalan yrittäjät on saatava julkisen palvelutuotannon tasavertaisiksi kumppaneiksi. Näin luodaan työpaikkoja ja lähipalveluja.
 • Laaditaan pienyrityksille oma elinkeinopoliittinen ohjelma, jossa huomioidaan verotus sekä menestyksen ja kasvun mahdollisuudet, sekä kannustetaan vientiin ja uusiin liiketoiminta-aloihin.

Valinnanvaraa hyvinvointipalveluihin

Meillä suomalaisillakin veronmaksajilla tulee olla tulevaisuudessa oikeus valita oma hoitopaikkamme, olipa kyseessä sitten sairaudenhoito- taikka hyvinvointipalvelu. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveysalan yrittäjät on saatava julkisen palvelutuotannon tasavertaiseksi kumppaniksi. Valinnanvapautta lisäämällä luodaan ihmisille elämänlaatua, turvallisuutta sekä palveluiden käyttöön liittyvää mukavuutta. Meillä kaikilla on myös oikeus saada tietää, millä perusteella esimerkiksi terveyspalvelun hinta ja sisältö määräytyvät. Terveyshyödyn, eli kaikista poliittisista toimenpiteistä ja järjestelmistä on oltava hyötyä ihmisen terveydelle, tulee tulevaisuudessa olla palvelun perusta ja mittari. Nämä tavoitteet onnistuvat jos,

 • lainsäädännöllä velvoitetaan kunnat rakentamaan palvelupaketteja julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyöllä.
 • kodin lähellä olevia terveyshyötypalveluja voidaan käyttää palvelusetelein.
 • Terveydenhuoltolakia muutetaan niin, että perushammashoito kirjataan jokaiselle kuuluvaksi.
 • kalliiden leikkausten vaikuttavuutta ja sairauksien hoitotasapainoa tukeva kuntoutus olisi kaikkien oikeus.
 • julkisella sektorilla olisi lakisäteinen tehtävä on huolehtia, että palveluneuvonta ja arjen asiointi on toistaiseksi mahdollista muutenkin kuin netissä.
ARJA KARHUVAARA
+358 50 512 2891
arja@karhuvaara.fi