MERELLISYYS JA KEHITTYVÄ KAUPUNKI

Merellisyys ja luontoalueet ovat voimatekijöitä:

  • Merellisen Helsingin saavutettavuus ja saarten elävyys käyttöön ympäri vuoden.

Pimeys, hiljaisuus ja saaristo sekä keskuudessamme oleva lähiluonto ovat Helsingin matkailuvaltteja ja kaikenikäisten helsinkiläisten saavutettavissa. Lisää yrittäjyyttä ja terveyttä edistävää aktiviteettia luontoalueille.

Lähikirjastot tapahtumakeitaiksi

Lähikirjastot kuuluvat niihin yhteiskunnallisiin laitoksiin, joihin pitää päästä omin jaloin ja, jossa kaikki kulttuurimuodot ja neuvonta ovat saavutettavissa ihan jokaiselle. Kirjastot ovat kansansivistyksen peruspohja yhdenveroisesti peruskoulun kanssa.

Koti vai tapahtumakeidas

  • Oikeus yö- ja asumisrauhaan taattava myös tapahtuma-Helsingissä.
  • Valosaatetta ja ilmanvaihtokoneiden ympäristömelua laskettava asumisen rauhaa tukeviksi.

Asumis- ja yörauha ovat kansalaisen perusoikeuksia. Työssä käyvillä, koululaisilla ja esim. vuorotyön tai sairauden takia ehdotonta lepoa tarvitsevilla tulee olla oikeus luottaa siihen, että häiriöttömän lepo ja rauha on mahdollista.

Helsingissä on myös huomioitava veden aiheuttama äänien siirtyminen ja leviäminen, sekä korttelirakenteen aiheuttama äänten liike ja kaikuminen.

Kaupungin tulee turvata kaikkien kulttuurilaitosten toimintaa, ei vain omistamiensa.
Tärkeää on mahdollistaa muuttuvat ja ajassaan elävät tavat tuottaa ohjelmistoa ja esittää teoksia sekä tehdä muuta yleisötoimintaa.
Kulttuuri tulee nähdä investointina kansalliseen hyvinvointiin ja osallisuuteen.

Stoppi asumisen lisäkustannuksille

  • Kiinteistöveron ja muiden asumisen oheisverojen määrää ei saa nykyisestä enää kasvattaa.
  • Peruskorjauksiin ja energiaremontteihin saatava valtio mukaan jakamaan kustannuksia.

Ilmastoviisaus ja kiertotalous hankintojen kriteeriksi:

  • Täydentämisrakentamista alueen piirteitä, vanhaa asujaimistoa ja rakennettua kunnioittaen, ympäristöä keinotekoisesti ylirakentamatta.
  • Vanhat arvorakennukset on myytävä niille, jotka kykenevät korjauksin niiden arvon säilyttämään
  • Muuntotilarakentamisesta ja moninaisista käyttötarkoituksista saatava uusi normaali. Tarve määrittää käytön.
  • Ympäristön hoito ja yhdistäminen rakennettuun ympäristöön on mahdollista, kun vaatimus huomioimaan jo rakennusluvassa. Valvonta on toteutettava myös nykyistä tarkemmin.

Puistoja ja metsiä, peltoja ja maaseutua riittää heti ydinkaupungin ulkopuolella rajattomasti kaikille. Viheralueiden ja lähiluonnon suunnittelun laatu tulee olla nykyistä parempaa jo rakennuslupavaiheessa. Ryteiköt ja liikennemelukatujen reunat sitä vastoin tulee voida rakentaa niin, että niiden takana olevat asuinalueet ja luonnonpuistot hiljenevät. Ihmiset pitää velvoittaa myös ITSE hoitamaan alueellaan olevia pihoja ja puistoja, jotta ne pysyvät elinvoimaisina.

 

ARJA KARHUVAARA

+358 50 512 2891