VALTUUSTOTYÖ

Ihanteet ja arvot pysyvät, rakenteet ja toimintatavat muuttuvat.
Tämän maan ja hyvinvoinnin meille rakentaneiden sukupolvien turvallinen arki ja täydellinen varmuus tarvitsemiensa palveluiden saatavuudesta on oltava jokaisen päättäjän, päätöksen ja virkamiehen toimintalinja.
Hallintomyllerryksissäkin on lähdettävä siitä, että hallinnon tehtävä on järjestää palveluja ja elämää helpottavia ratkaisuja kansalaisille saavutettavissa olevina, riittävinä ja oikea-aikaisina.  Palveluiden  laadun määrittelee niiden käyttäjä, ostaja sekä kansantalous.
Osaavasti toteutettuina  ja koetun hyvinvointihyödyn tuottavina ne vähentävät jokaisen veronmaksajan kuluja ja julkista velanottoa. Sen olemme myös lapsillemme ja lastemme lapsille velkaa.

Yhteiskunnan mapit ja pöytälaatikot ovat täynnä terveystutkimuksia, raportteja ja johtopäätöksiä. Nyt on toteuttamisen aika! Ikääntyvän väestön määrä kasvaa ja tarvittava työ ja työvoima vähenee. Tämä edellyttää myös kunnissa toimia, joilla jokaisen vahvuudet saadaan käyttöön. Terveyden edistämisellä parannetaan jaksamista työelämässä, yleistä elämän laatua ja mahdollisuutta osallistua. 

Sote-ratkaisu on vietävä loppuun palvelujen tarvitsijan, terveyshyödyn ja vaikuttavuuden näkökulmasta. Näin rahat riittävät myös kaikkein haavoittuvimmista huolehtimiseen.  

Julkisen vallan tehtävä on edesauttaa yritysten toimintaa ja työllistävää tehtävää sekä ymmärrettävä, ettei se saa myöskään haitata niitä. Yritysten, julkisen vallan ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyöllä voidaan tuottaa ketterästi muokkautuvia lähipalveluja ja suurempia palvelukokonaisuuksia taloudellisesti kestävällä tavalla. Jokaisessa julkisessa palvelulaskussa pitäisi näkyä sen todellinen hinta veronmaksajalle.
Palvelujen sisältö ja todellinen hinta veronmaksajalle sekä julkisten hankintojen vaihtoehdot hintoineen ja hankintaperiaatteineen on oltava jokaisen veroja maksavan nähtävissä reaaliajassa. Näin saamme estettyä alihintaisina tarjotut (ja lisätöinä laskutetut) urakat, kilpailuttamisvaatimusten alle hinnallisesti pilkotut ja vain virkamiespäätöksin tehtävät suoraostourakat.

Ilmastovaikutteisuus ja kiertotalous tulee saada hankintakriteereihin. Lähellä tuotettu työllistää ja turvaa hyvinvointia.

ARJASTA SANOTTUA

 

”Arja on suoraselkäinen ihmisen puolustaja ja asioiden ajaja!”

Paula Risikko, terveystieteiden tohtori, ministeri

 

”Arja on aktiivinen ja aina positiivinen. Hänen kanssaan on ilo tehdä yhteistyötä. Arjaa tarvitaan, koska hän ymmärtää ikäihmisten arjen haasteita.”

Kimmo Sasi, poliitikko

 

”Arja on aktiivinen ja kantaaottava poliitikko.”

Arto Satonen, opettaja, yrittäjä, kansanedustaja

ARJA KARHUVAARA

+358 50 512 2891