LIIKKUVA LAPSI – TYÖKYKYINEN AIKUINEN

Fysioterapeutit ja digioppimisen terveysohjelma kouluihin. Ne ovat investointi tulevaisuuden työkykyyn ja turvaavat opiskeluterveyden ja työkykyisen aikuisiän.
Iltapäiväharrastukset kouluihin mahdollistamaan liikkumisharrastus.

Keskusteluissa kouluverkostosta ei ole kyse vain kustannuksista, vaan järkevästä tilojen käytöstä, terveellisistä koulutiloista ja yhteyksistä koulun ja kodin välillä. Isommissa yksiköissä on myös mahdollisuus useampaan erityisaineeseen ja painotuksiin. Tärkeintä on, että monitoimikirjastot, päiväkodit ja alaluokat ovat lähellä lasta tai sujuvasti vanhempien työmatkalla. Liian pitkät koulumatkat lisäävät turvattomuutta, varsinkin mikäli kaikille ei voida järjestää harrastuskerhoja ja välipalaa heti koulupäivän jälkeen.

Rauha ja ryhmäytyminen onnistuvat parhaiten kotipesässä. Etenkin erityislapset tarvitsevat keskittymistilaa. Avoimet ja muunneltavat tilat mahdollistavat monipuolisen tilojen käytön (mikäli opettajalla riittää intoa sen toteuttamiseen) ja myös isompien ryhmien yhteiset projektit.

Lasten on saatava mahdollisuus monipuoliseen ja ravintorikkaaseen lounaaseen, mieluiten myös välipalaan. Näin varmistetaan, että jokainen lapsi saa edes yhden ravintoarvoltaan oikean lämpimän ruuan päivittäin ja kotien tausta ei estä lapsen kehitystä ja vastustuskyvyn ylläpitoa.

Kaikki liikuntapalvelut edistävät kansanterveyttä, yhdenvertaisuutta ja vähentävät sairastumista yleisiin kansantauteihin. Lapsen tulee saada mahdollisuus harrastaa kotitaustasta ja vanhempien aktiivisuudesta riippumatta. Kouluihin perustettava iltapäiviksi liikunta-, käsityö- ja kodinhoitokerhoja arjen elämän laadun ja taitojen lisäämiseksi.

ARJA KARHUVAARA

+358 50 512 2891