SENIOREILLA SANAN VALTAA  

Elämäniloinen vanhuus on ihmisoikeus:

 • Laatua kotihoitoon ja kotipalveluihin.
 • Ulkoliikuntapaikat ja kuntosalit lähipalveluiksi, tarvittaessa palvelusetelein.
 • Kotihoidon ja kuntoutuksen toimivuus on ihmisarvon kunnioittamista. Järjestöt ja yritykset mukaan toteutukseen.
 • Laadun seuranta ja kriteerit julkisiksi.
 • Useita palveluja tarvitseville nimetty palvelukoordinaattori.
 • Omaisille kotihoidon tuki ja omaishoidon puhelinpalvelupäivystys.
  Myös kotikäynnit aktiivisemmin.
 • Mobiilit terveyspalvelut käyttöön kotilääkäristä laboratorioon ja kuntoutukseen.

Keskitytään elinkaaren alkupään ja siirtymävaiheiden tukemiseen, terveyden ja arjen taitojen edistämiseen, sekä toimintakykyisen ja elämäniloisen ikääntymisen turvaamiseen.  Nykyisin kotihoito on vaillinaisesti ja tarpeeseen nähden aliresursoitu. MUTTA turvalliseen hoiva-asumiseen on päästävä heti kun vanhus itse näin haluaa tai moniammatillisesti ja omaisia kuullen voidaan todeta kotona asuminen liian turvattomaksi ja ihmisarvolle ja terveydelle haitalliseksi.

Kaikki palveluntuottajat ja myös perhehoito tulee ottaa mukaan asuttamiseen.
Laatukriteerien määrittely ja niiden toteutumisen valvonta kuuluvat yhteiskunnalle asukkaan tarpeita kuunnellen.

 

Mistä rahat:

 • Panostamalla lisäarvoa tuoviin investointeihin ja työpaikkoihin, joilla houkutellaan veroja maksavia asukkaiksi
 • Eniten sote-kuluja aiheuttavien asiakkaiden todellinen voimaannuttaminen ja terveyden edistäminen säästää sairastuvuuden ja sosiaalitukien kuluja.
 • Lähtemällä ihmisten hyvinvointihyötyä tuottavista lähipalveluista, mittaamalla vaikuttavuutta, seuraamalla toteutusta ja luopumalla organisaation ja hallinnon byrokratiasta, säästämme yksinkertaistuksilla ja luomme tarpeen mukaan alueellista ja joustavaa palveluyrittäjyyttä kansalaisten avuksi.

ARJA KARHUVAARA

+358 50 512 2891