SUJUVA LIIKENNE – ILMASTOTEKO

Liikennereitit asukasarjen ja yritysten tarpeisiin

  • Helsingin niemen liikenne on järjestettävä asukkaiden arkiasiointia ja yrityksiä palvelevaksi, ei vain turisteille.
  • Suora yhteys lentokentälle on välttämättömyys.
  • Tallinna-tunneli tarvitaan koko Suomen liittämiseksi Manner-Eurooppaan ja kaksoiskaupunki Talsinkin kehittämiseksi.

Liikenteellisesti pussiin ajettu Helsingin eteläinen niemi, kaikin tavoin hidastettu saavutettavuus ajaa alueelta pois työpaikat ja palvelut, mitkä tarvitsevat isoja asiakasmääriä. Sama koskee pysäköintipaikkojen kalleutta ja löydettävyyttä, kun tarve on nopealle asioinnille. Nykyisestä vanhasta keskustasta on tulossa kulttuurin ja hallinnon keskus, jossa on tyhjiä toimistoja, kivijalkaliikkeitä ja parkkiluolia sekä rantojen tapahtumia ja alakulttuurihengailua yhä kallimmaksi muuttuvan asumisen keskellä. Sosiaalisen asumisen lisääminenkään alueelle ei niemen näivettyvää suuntaa muuta.

Kaikkien kulkumuotojen on mahduttava kaupunkiin, jossa asuu toivottavasti myös erilaisia ihmisiä erilaisine tarpeineen. Julkinen liikenne onnistuu isoissa taajamissa, mutta sieltäkin täytyy voida liikkua sinne, missä julkinen liikenne ei tarpeen mukaisella tiheydellä ja reitityksellä palvele esim. työssä käyvä- tai asiointimatkaa.

Autopaikat voivat olla myös lähietäisyydellä, ei varsinaisen asuintalon yhteydessä. Autopaikat ovat vuokrattavissa tai ostettavissa. Elämänkaarella ei voi etukäteen tietää autontarvettaan ja asuinalueiden heterogeenista asukaspohjaa ei synny, jos autottomuus on aluesuunnittelun kriteeri. Useissa palvelutehtävissä tarvitaan lisäksi myös tilapäisiä parkkipaikkoja eikä voi olla, että ammattilaiset joutuvat kilpailemaan alueella asuvien kanssa työnsä takia tarvittavista parkkipaikosta.

 

Mistä rahat:

  • HSL:n linjojen ja reittien järjestäminen palvelemaan kaupunkilaisten asiointireittejä ja työpaikkojen saavutettavuutta mahdollisimman suoraan ilman vaihtoja toisi käyttäjät takaisin busseihin, spåriin ja juniin.
  • HSL voisi myös vähentää hallintohenkilöstön määrää ja siirtyä halvempiin toimitiloihin.
  • HSL voisi siirtyä maksamaan takseille suorakuljetuksista sen sijaan, että ajeluttaa veron maksajien rahoilla tyhjiä busseja myös alueensa reuna-alueilla. Ylimielisyys käyttäjiä kohtaan kostautuu ja sitä ei hinnan korotus korvaa.

ARJA KARHUVAARA

+358 50 512 2891