TERVEYSKESKUS – TERVEYDEN EDISTÄJÄ

Sairaus ei jonoissa parane:

  • Jonotetaan ämpäreitä – ei sairauspalveluja
  • Sairaudet hoituvat osaavista käsissä ja kuntoutus on itsestään selvyys

Sote-rahat riittävät, jos tarve vähenee. Ennaltaehkäisyllä terveyttä ja hyvinvointia.
Lisäksi pieni maksu sitouttaa asiakkaan tulemaan vastaanotolle, noudattamaan ohjeita ja ymmärtämään myös hoidon kustannusvaikuttavuutta.

Jonot saataisiin heti pois, jos ihmisten annettaisi hakeutua laatutarkistettuihin ja listattuihin yksityisiin palveluihin terveysasemien ohella. Osaaminen on pääasia, ei missä esim. lääkäri työskentelee. Ainoastaan lakisääteiset virkatutkimukset, lausunnot ja todistukset velvoitettaisiin hakemaan julkisen puolen lääkäriltä kuten tähänkin asti. Asiakastyytyväisyys ja laatutavoitteiden saavuttaminen pitäisi olla läpinäkyvästi nähtävillä.

Lain mukaisia julkiselle virkavallalle määrättyjä tehtäviä ei voi lakeja ja asetuksia muuttamatta siirtää yksityisille tai yhteisöille. Palvelujen tuotantoa taas voisi ostaa ja siirtää muidenkin kuin julkisen vallan työpaikoille.
On syytä muistaa, että julkisen vallan palkanmaksurahatkin tulevat julkisen sektorin ulkopuolelta. Palvelusetelit ja ostopalvelut mahdollistavat tarpeen ja tarvittavan osaamistason mukaan saatavat palvelut.

ARJA KARHUVAARA

+358 50 512 2891